eMAG

joi, 19 august 2010

Extrage nume de fisier cu T-SQL

Această functie TSQL demonstreaza, de asemenea, utilizarea de a gasi ultima aparitie a unui caracter dat, prin utilizarea functiei REVERS. Mai jos este codul TSQL:

Create function dbo.udf_GetFileName(@m_FilePath varchar(255))
Returns varchar(50)
as
Begin

return right(@m_FilePath, charindex('/', reverse(@m_FilePath))-1)

End

Acum sa testam functia:

select dbo.udf_GetFileName('http://www.google.ro/intl/en_com/images/srpr/logo1w.png')

Rezultat:

logo1w.png

Explicatie pentru linia right(@m_FilePath, charindex('/', reverse(@m_FilePath))-1)

reverse   - intoarce reversul unui string

charindex - intoarce pozitia unui substring intr0un string

right - intoarce primele n caractere dintr-un string de la dreapta la stanga

Deci functia noastra intoarce primele caractere din path citit de la dreapta la stanga pana la pozitia ultimului '/'

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu